Likvidace azbestu

Společnost PB SCOM s.r.o. nabízí v rámci svých služeb dlouholetou praxi a zkušenost v oblasti odborné likvidace azbestu po celé České republice.

Zajistíme veškeré legislativní kroky, potřebnou dokumentaci, samotnou demontáž včetně ekologického uložení odpadu na skládku nebezpečného odpadu.

Odstranění a likvidace azbestu

 • Konzultace a poradenství v oblasti nakládání s azbestem
 • Vypracování potřebné dokumentace k demontáži, včetně technologického postupu
 • Kvantitativní stanovení azbestových vláken
 • Komunikace s příslušnými úřady, místně příslušnou hygienickou stanicí, projednání opatření a technologického postupu
 • Zřízení kontrolovaného pásma
 • Impregnace azbestu pro zapouzdření a izolaci azbestových vláken při manipulaci
 • Demontáž a likvidace odborně vyškoleným a zkušeným personálem
 • Odborná přeprava v režimu ADR, včetně likvidace odpadu na příslušném zařízení
 • Měření prostředí a vypracování závěrečné zprávy
 • V rámci likvidace azbestu využíváme speciálně vyvinuté vlastní zařízení "dekontaminační komora". Tříkomorový systém – špinavá zóna, umývárna, čistá zóna.
 • Naší nejvyšší prioritou je ochrana zdraví, vysoká kvalita provedení, dodržování termínů a dohodnutých podmínek

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT PŘI LIKVIDACE AZBESTU?

 • Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi – bezplatná konzultace a cenová nabídka
 • Disponujeme živnostenským oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady
 • Stovky referenčních staveb po celé České republice
 • Práce prováděny v souladu se zákonem a schváleným technologickým postupem KHS

  ZAJÍSTÍME:
 • BEZPEČNOU A ODBORNOU DEMONTÁŽ
 • BEZPEČNÝ PŘEVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 • BEPEČNÁ LIKVIDACE ODPADU

./files/images/likvidace-azbestu/1/

Významné reference likvidace azbestu

 • Armádní servisní, příspěvková organizace – Nový Jičín
  Vytvoření kontrolovaného pásma a podtlaku pro práci s azbestem včetně odborné demontáže a likvidace nebezpečných odpadů v množství 34 t
 • Město Neratovice ZŠ II – Neratovice
  Vytvoření kontrolovaného pásma a podtlaku pro práci s azbestem včetně odborné demontáže a likvidace 64 tun nebezpečných odpadů na zařízení k tomu určené
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Likvidace nebezpečných odpadů v podtlakovém pásmu včetně likvidace odpadu, měření ovzduší zaměřené na koncentraci azbestových vláken – budova B23 A Praha 10 - Vinohrady
 • Ministerstvo obrany – kasárna Třebotovice
  Demontáž krytiny v podtlakovém pásmu včetně likvidace nebezpečného odpadu na skládce
 • Město Litvínov – Bytový dům č.p. 271 - 276
  Demontáž lepenko-azbestové krytiny na panelovém domu včetně likvidace 155,78 tun nebezpečného odpadu na zařízení k tomu určené ODSTRANĚNÍ AZBESTU - REALIZACE

./files/images/likvidace-azbestu/2/

CO JE TO AZBEST?

Hlavní typy azbestů

 1. Chryzotil (bílý azbest) patřící do skupiny serpentinů
 2. Amozit (hnědý azbest) patřící do skupiny amfibolů – dále sem můžeme zařadit krokydolit, antofylit, aktinolit, tremolit

Azbest patří do skupiny karcinogenních látek. Způsobuje převážně onemocnění plic (fibrózu plic), onemocnění pohrudnice a zhoubné nádory. Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že je dlouhá latence mezi expozicí a propuknutím choroby.

Vzhledem k tomu, že se na likvidaci azbestu specializujeme, máme všechna tato oprávnění a splňujeme normy a zákonné požadavky pro práci s azbestem (eternitem).

Vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné materiály s obsahem azbestu, je ze zákona nutné, aby demontáž, sanaci a likvidaci eternitu prováděly specializované firmy s oprávněním na nakládání s nebezpečnými odpady.

Kontakt

PB SCOM s.r.o.

JAKUB PAVLIŠTÍK
obchodní manažer
+420 775 711 941
pavlistik.jakub@pbscom.cz


Radniční 28, Hranice 753 01www.pbscom.cz | www.OdstraneniAzbestu.cz

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Datová schránka: yb4h36q
Společnost zapsaná u KS v Ostravě, sp. zn. C 18505.

© 2024 PB SCOM s.r.o. - Odstranění a likvidace azbestu
Tvorba webových stránek Hranice - webSEO.cz

NAPIŠTE NÁM


Vyplňte, prosím, všechny kolonky.